Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy Biuletyn Informacji Publicznej

Akty Prawne

 

Zakład realizuje swoje zadania głównie w oparciu o następujące przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),
 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 139 ze zm.),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.),
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XLVII/243/14 z dnia 23 czerwca 2014r.,
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. z 2014r. poz. 150 ze zm.),
 • uchwała Nr XLI/243/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
Metryczka
 • zmodyfikowano:
  18-02-2016 10:03
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy
  odwiedzin: 2136
Dane adresowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. Kościuszki 5
NIP: 756-00-10-233

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 51 81
fax: 77 461 53 81
e-mail: zgk@lesnica.pl
strona www: zgk.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×