Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty Prawne

 

Zakład realizuje swoje zadania głównie w oparciu o następujące przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305),
  • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028),
  • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 624),
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony uchwałami Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXIII/149/20 z dnia 30 listopada 2020r. oraz Nr XXIV/158/20 z dnia 29 grudnia 2020r.),
  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. z 2020r. poz. 611),
  • uchwała Nr XLI/243/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.